HELIOS – Mzdy – B2B komunikace s VZP – chyba Error sending data

Při elektronickém podání hlášení přes B2B se může objevit chyba Error sending data: (12175) Došlo k chybě zabezpečení. Problém se vyskytuje v souvislosti s aktualizací Windows, konkrétně verzí např. 19044.2130 pro verzi Windows 21H2 x64, kde je problém s TLS. Bližší informace: https://learn.microsoft.com/en-us/windows/release-health/resolved-issues-windows-10-21h2 Je třeba nainstalovat odpovídající cumulative update KB5020435 pro danou verzi Windows (např. 19044.2132 pro verzi 21H2 x64).

Fúze Equabank a Raiffeisenbank, změna bankovních spojení

Dne 1. 1. 2022 došlo v důsledku fúze sloučením k zákonnému přechodu veškerého jmění Equa bank a. s. na Raiffeisenbank a. s. Equa bank a. s. k tomuto datu jako samostatný právní subjekt zanikl a Raiffeisenbank a. s. se stal jeho univerzálním právním nástupcem. K plné integraci Equa bank do Raiffeisenbank dochází v pondělí 14.listopadu … Read more

HELIOS – výpočet silniční daně podle změny v zákoně k 1.7.2022

Do modulu Doprava/Karty silniční daně byl do HELIOS od verze 3.0.2022.0916 doplněn algoritmus pro výpočet SD podle změny v zákoně k 1.7.2022. nové sazby daně lze doplnit akcí “Generování sazeb SD pro označené období” do vozidel resp. karet SD je nutné doplnit Kategorii vozidla, Druh karoserie, Počet náprav a Nejvyšší přípustnou hmotnost pro SD v … Read more

Omezení služeb portálu MOJE daně 27.10. až 31.10.2022

Z důvodu provedení nutných servisních prací v informačním systému Finanční správy dojde od čtvrtka 27. 10. 2022 od 12:00 do pondělí 31. 10. 2022 do 23:59 k omezení služeb portálu MOJE daně. Služby portálu MOJE daně budou omezeny v tomto rozsahu: nebude docházet k aktualizaci údajů v DIS+ nebude docházet k aktualizaci registru DPH nebude probíhat komunikace … Read more

HELIOS – Silniční daň pro rok 2022

1.7.2022 vstoupila v platnost novela zákona č. 16/1993 Sb. zpětně od ledna 2022. Zákon má několik nejasností (zaokrouhlování, soupravy apod.), očekáváme tedy ještě oficiální upřesnění (názory různých odborných poradců se liší) a především čekáme na úpravu portálu EPO. Podání SD bude možné pouze elektronicky, ale portál zatím upravený není (lze podat přiznání pouze za rok … Read more

HELIOS – Mzdy – platové tabulky od září 2022

Na základě Nařízení vlády 264/2022 Sb. (https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/22-264.htm), kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů dochází od 1.září 2022 ke změně platových tabulek. Z hlediska nastavení v systému HELIOS iNuvio … Read more

HELIOS – Zvýšení cestovních náhrad od 20. 8. 2022 – vyhláška č. 237/2022 Sb.

Od 20. srpna 2022 je účinná vyhláška s číslem 237/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Výši stravného, za každý pracovní den cesty v závislosti na její délce je … Read more

HELIOS – Mzdy – Stravenkový paušál od 20.8.2022

V souvislosti s novou vyhláškou s číslem 237/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, se mění také hranice pro stravenkový paušál. Vyhláška je účinná od 20. srpna 2022. Peněžitý … Read more