Mzdy – Úřad práce – hlášení cizinců

V případě zaměstnávání cizinců vzniká zaměstnavateli povinnost hlásit tuto skutečnost Úřadu práce ČR. V rámci zlepšování služeb a modernizace přistoupil úřad práce k plné digitalizaci tohoto úkonu – podrobné informace na https://www.mpsv.cz/web/cz/digitalizace-informacnich-karet.

Od 1. července bude zasílání informačních karet a sdělení o cizincích možné výhradně jedním z těchto tří digitálních kanálů:

  • vyplněním formuláře na webu
  • zasláním XML souboru do datové schránky Úřadu práce ČR
  • přímou integrací informačního systému s rozhraním MPSV

Aktuálně výrobce pracuje v systému HELIOS iNuvio na možnosti generování XML i přímého napojení na rozhraní MPSV.

S uvolněním funkcionality počítá výrobce do nejbližší červnové verze.