HELIOS – Mzdy – Úřad práce – potvrzení příjmu

Byla vyvinuta funkcionalita umožňující zaměstnavateli odeslat potvrzení o příjmu na úřad práce na základě výzvy, kterou zaměstnavatel od úřadu práce obdrží (přímá integrace s rozhraním MPSV).