Výkazy pro podnikatele od roku 2024

Pro podnikatelské subjekty pro zdaňovací období započaté 1.1.2024 nebo později se výkazy od výkazů platných pro rok 2023 nemění, jediný rozdíl je u Výkazu zisku a ztráty, kde je na řádku Čistý obrat za účetní období upravena definice.

Čistý obrat za účetní období byl do roku 2023 z pohledu účetnictví považován za součet všech výnosových účtů (6xx). Od roku 2024 však bude čistý obrat pro účely účetnictví zahrnovat pouze výnosy z prodeje výrobků a zboží a poskytování služeb (tzn. účty 601, 602 a 604). Tj. jedná se o součet řádků 1 Tržby z prodeje výrobků a služeb a 2 Tržby za prodej zboží.

Proto byl na řádku Čistý obrat za účetní období, řádek č. 26 (Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu) resp. 56 (Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu) upraven Select na záložce 6 – Query zkrácen na (@R1)+(@R2), a údaj pro součtování řádků – pole poznámka – upraven na I. + II. (tj. součet řádků č. 1 a č. 2)

Jak postupovat při úpravě definice Výkaz zisku a ztráty

Máte 3 možnosti:

  • Zkopírovat definici Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu resp. ve zkráceném rozsahu (generická čísla -411 resp. -412) a na zkopírované definici upravit:
    • Select na záložce 6 – Query zkrátit na (@R1)+(@R2)
    • údaj pro součtování řádků – pole poznámka – zkrátit na I. + II.

nebo

  • Použít definici Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu resp. ve zkráceném rozsahu (generická čísla -511 resp. -512) verze min. 2024041900, tyto definice je třeba nadefinovat standardním způsobem.

nebo

  • Využít externí akci Přenes přiřazené účty do výkazů 2024===

Externí akci Přenes přiřazené účty do výkazů 2024 můžete nainstalovat otevřením odkazu Přenes přiřazené účty do výkazů 2024.

Externí akce Přenes přiřazené účty do výkazů 2024 přenese z označených definic výkazů platných pro rok 2023 (generická čísla -411 a -412) do definic výkazů platných od roku 2024 vč. (generická čísla -511 a -512) navázané účty.

Pouze pro statutární výkaz výkaz zisku a ztráty (plný i zkrácený rozsah). Ostatní výkazy se pro rok 2024 nemění.

  • Pokud jsou již na cílových výkazech 2024 účty jsou přiřazeny, tak se tyto účty napřed z definice výkazů ZRUŠÍ. Poté se zkopírují účty z označených výkazů.
  • Po provedení akce Přenes přiřazené účty do výkazů 2024 je nutno přiřazené účty do nových definic výkazů zkontrolovat!