HELIOS – Mzdy – evidence dohod o provedení práce od 1.7.2024

Povinnosti zaměstnavatele

  • Oznamovat datum nástupu do zaměstnání na DPP a skončení tohoto zaměstnání, i když zaměstnanec není účasten nemocenského pojištění – tj. pro všechny DPP
  • Zasílat za každý kalendářní měsíc elektronicky informaci o vyměřovacím základu zaměstnance na DPP, i když zaměstnanec nebude účasten nemocenského pojištění (zúčtovaný příjem nebyl vyšší než 10 000 Kč) – tj. pro všechny DPP
  • Lhůta pro zaslání: do 20. dne následujícího měsíce
  • Poprvé za mzdové období 07/2024, tzn. od 1.8.2024 dále
Aktuálně probíhá testování a odlaďování chyb na straně metodiků ČSSZ a dodavatelů ČSSZ a teprve do 30.6.2024 by měla být od ČSSZ zveřejněna konkrétní metodika pro zpracování hlášení DPP. Z tohoto důvodu budeme ještě provádět úpravy, které budou k dispozici v následující verzi. Článek budeme postupně upravovat a doplňovat dle získaných informací a provedených úprav.
Upozorňujeme, že první podání hlášení DPP bude na ČSSZ možné provádět nejdříve od 1.8.2024.
Aktuální informace naleznete na stránkách ČSSZ, které jsou postupně aktualizovány https://www.cssz.cz/web/cz/zmeny-u-dpp-od-1.-7.-2024.
Dne 25.6.2024 byly na stránkách zveřejněny Všeobecné zásady k vyplňování VPDPP – https://www.cssz.cz/web/cz/definice-e-podani-vppdpp-nove-podani-od-1.8.2024-.