HELIOS – Potvrzení o zdanitelných příjmech od roku 2024 a produkty na stáří

Na novém tiskopisu Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň z těchto příjmů a daňového zvýhodnění za období 2024 se nově uvádí příspěvky zaměstnavatele na daňově podporované produkty na stáří, které byly v souladu s § 6 odst. 9 písm. m) zákona od daně osvobozeny u poplatníka a byly poplatníkovi poskytnuty v uvedeném zdaňovacím období. Údaje slouží pro účely případného zahrnutí částek do příjmů v rámci daňového přiznání v situacích, kdy poplatník poruší podmínky zákona a nezdanitelné části základu daně podle § 15 odst. 5 a 6 zákona, případně příspěvek zaměstnavatele na daňově podporované produkty spoření na stáří poskytnutý podle § 6 odst. 9 písm. m) zákona je povinen zdanit.