HELIOS – Majetek – Dotace

V souvislosti s připravovaným novým zákonem o účetnictví, kdy již nebude možné ani u podnikatelského subjektu o hodnotu dotace poskytnuté na pořízení majetku snížit jeho pořizovací cenu (popř. hodnotu technického zhodnocení), jsou od verze HELIOS 3.0.2024.060x do modulu Majetek doplněny tzv. 4. pohyby majetku = Dotace. S účinností nového zákona o účetnictví budou investiční dotace u … Read more

HELIOS – Mzdy – evidence dohod o provedení práce od 1.7.2024

Povinnosti zaměstnavatele Aktuálně probíhá testování a odlaďování chyb na straně metodiků ČSSZ a dodavatelů ČSSZ a teprve do 30.6.2024 by měla být od ČSSZ zveřejněna konkrétní metodika pro zpracování hlášení DPP. Z tohoto důvodu budeme ještě provádět úpravy, které budou k dispozici v následující verzi. Článek budeme postupně upravovat a doplňovat dle získaných informací a provedených … Read more

Mzdy – Úřad práce – hlášení cizinců

V případě zaměstnávání cizinců vzniká zaměstnavateli povinnost hlásit tuto skutečnost Úřadu práce ČR. V rámci zlepšování služeb a modernizace přistoupil úřad práce k plné digitalizaci tohoto úkonu – podrobné informace na https://www.mpsv.cz/web/cz/digitalizace-informacnich-karet. Od 1. července bude zasílání informačních karet a sdělení o cizincích možné výhradně jedním z těchto tří digitálních kanálů: Aktuálně výrobce pracuje v systému HELIOS iNuvio … Read more

Výkazy pro podnikatele od roku 2024

Pro podnikatelské subjekty pro zdaňovací období započaté 1.1.2024 nebo později se výkazy od výkazů platných pro rok 2023 nemění, jediný rozdíl je u Výkazu zisku a ztráty, kde je na řádku Čistý obrat za účetní období upravena definice. Čistý obrat za účetní období byl do roku 2023 z pohledu účetnictví považován za součet všech výnosových účtů (6xx). Od roku … Read more

HELIOS – Potvrzení o zdanitelných příjmech od roku 2024 a produkty na stáří

Na novém tiskopisu Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň z těchto příjmů a daňového zvýhodnění za období 2024 se nově uvádí příspěvky zaměstnavatele na daňově podporované produkty na stáří, které byly v souladu s § 6 odst. 9 písm. m) zákona od daně osvobozeny u poplatníka a byly poplatníkovi poskytnuty v … Read more

HELIOS – Kontrolní hlášení za 1/2024

Pokud máte verzi HELIOS 3.0.2024.0116 nebo 3.0.2024.0121, pro korektní odeslání kontrolního hlášení za leden 2024 aktualizujte na verzi 3.0.2024.0122 ze dne 22.2.2024. Problém s podáním kontrolního hlášení byl způsoben nejednoznačným technickým popisem aplikace Moje daně. Za komplikace se omlouváme.

HELIOS – Účetnictví, generování Kontrolního hlášení (CZ) – chyba

Ve verzi 3.0.2024.0116 je chyba týkající se generování kontrolního hlášení: Při generování Kontrolního hlášení (CZ) od roku 2024 se v případě, že existují plnění v 10% sazbě DPH (opravné doklady, později doručená přijatá faktura), chybně odesílají údaje do aplikace Moje daně (EPO). Je chybně příslušná XML zpráva.Chyba je opravena ve verzi 3.0.2024.0121 z 21.2.2024. Omlouváme se … Read more

HELIOS Mzdy – legislativní připravenost 2024

Verze ze dne 18.1.2024 číslo 3.0.2024.0100 (popřípadě jakákoli následující verze) je plnohodnotná verze pro zpracování mezd za 01/2024. Kontrolu čísla verze provedete v horní liště programu HELIOS, v nabídce HELIOS – O programu – Verze, nebo při uzavření celého menu systému na základní obrazovce v pravém dolním rohu, kde jsou informace o identifikačním kódu, verzi systému a licenci vaší společnosti. HELIOS … Read more