Informační systém HELIOS iNuvio

Úlohou informačního systému v každé firmě je automatizace všeho, co automatizovat lze. Automatizace šetří náklady a umožňuje efektivní fungování, a to i v době, kdy na trhu práce chybí vhodní lidé.

Proč si pořídit HELIOS iNuvio?

 • automatizace rutinních operací
  • vše, co se opakuje stále dokola, může systém sám vykonávat automaticky
  • uživatel může na systém pouze dohlížet a řešit jen nestandardní situace
 • zefektivnění provozu
  • veškeré informace se do systému zadávají pouze jednou, všechny oblasti už tyto jednou zadané informace pouze přebírají
 • snížení nákladů
  • automatizací a zefektivněním stráví zaměstnanci méně času administrativou a mohou se více věnovat činnostem, které firmě vydělávají peníze
informační systém HELIOS iNuvio

Díky evidenci času a nákladů na každou zakázku máme podrobný přehled o jejich efektivitě, včetně detailního rozdělení zakázek na střediska. Díky evidenci v HELIOS iNuvio jsme objevili, že jedno naše středisko je zcela neefektivní, a proto bylo zrušeno.

Ing. Miroslav Hadač, NORD SERVICE, spol. s r. o. (Reference iKOMPLET)