HELIOS Mzdy – další úpravy a novinky ve verzi 3.0.2024.0108

Ve verzi 3.0.2024.0108 najdete mimo jiné:

  • Dohody – Dovolená – zjednodušené zadávání
    • Funkcionalita je v programu upravena od verze 3.0.2023.1201. Funkcionalita pro zjednodušené řešení dovolené u dohod je až od verze 3.0.2024.0108.
  • Statistická sestava ISPV – dohody
  • Rozdělení penzijních fondů – Potvrzení o příjmu
  • Nepeněžní benefity – počáteční hodnoty
  • Roční sestavy – Potvrzení o zdanit. příjmech-záloh. daň (32) – formulář
  • Roční sestavy – Potvrzení o zdanit. příjmech-záloh. daň AJ (32) – formulář
  • Sestava Zůstatky dovolené nad přehledem Výpočet mzdy – úprava