Rybář tech – případová studie našeho zákazníka

Zajímá nás, jak informační systém HELIOS a naše práce usnadňuje našim zákazníkům jejich podnikání. Proto s nimi sestavujeme případové studie, abyste si i vy dokázali udělat obrázek o tom, jak může IS HELIOS firmě pomoci. Nově pro vás máme případovou studii rodinné firmy Rybář tech s.r.o., která se zabývá výrobou a prodejem komunální techniky. Případová studie Rybář tech … Read more

One Stop Shop v HELIOS iNUVIO

One Stop Shop (OSS) neboli režim jednoho správního místa, přináší výrazné usnadnění administrativy především prodejcům zboží, kteří dodávají konečnému spotřebiteli (nepodnikateli) v rámci EU. Ti již nebudou muset sledovat hranice obratu v jednotlivých státech a po překročení limitu se registrovat k DPH zvlášť v jednotlivých členských státech. K čemu OSS slouží? OSS slouží pouze k odvodu DPH v ČR … Read more

HELIOS mEET – seznamte se

Co je to HELIOS mEET? Mobilní aplikace systému HELIOS pro hotovostní platby v terénu, která obsahuje EET komunikátor. Aplikace je plně integrovaná do systému HELIOS edice iNUVIO a pracuje v online/offline režimu. Tuto aplikaci využijí servisní technici v terénu, vystavovatelé, pracovníci pro drobný a stánkový prodej mimo kamennou prodejnu nebo obchodníci přímo u zákazníka. Základní vlastnosti aplikace … Read more

HELIOS – záložka Strom

Pro záložku Strom v info panelu je z výkonnostních důvodů od verze HELIOS 0300 nastaven počet úrovní generování stromu dokladů na 1 (nerespektuje se nastavení v konfiguraci). Verze 3.0.2021.0305 (HELIOS edice iNUVIO) – podrobný popis změn Verze 2.0.2021.0305 (HELIOS 2.0) – podrobný popis změn Verze 3.0.2021.0300 (HELIOS edice iNUVIO) – podrobný popis změn Verze 2.0.2021.0300 (HELIOS 2.0) – podrobný … Read more

HELIOS – nová klávesová zkratka Shift F4

Od verze 3(2).0.2021.0300 najdete v HELIOS novou klávesovou zkratku Shift F4 pro zobrazení seznamu možných sestav v daném přehledu. Verze 3.0.2021.0305 (HELIOS edice iNUVIO) – podrobný popis změn Verze 2.0.2021.0305 (HELIOS 2.0) – podrobný popis změn Verze 3.0.2021.0300 (HELIOS edice iNUVIO) – podrobný popis změn Verze 2.0.2021.0300 (HELIOS 2.0) – podrobný popis změn

Nastavení nového roku ve vašem HELIOS

Za chvíli je tady nový rok a s ním spojené nastavení nového roku také ve vašem HELIOS. Nastavení nového roku si můžete v HELIOS udělat sami: Přechod na nové účetní období v HELIOS 2.0 Přechod na nové účetní období v HELIOS 3.0 (iNUVIO) Pokud však nemáte na nastavení nového roku ve vašem HELIOS čas, či … Read more

HELIOS – nová práva

Od verze 2.0.2020.0901 / 3.0.2020.0901 můžete pro každý přehled definovat nově pro uživatele/roli práva na akce: Opis Zprávy Kopie označených záznamů (Ctrl+C) Tato práva můžete nastavit i hromadně, a to: jednomu uživateli/roli pro všechny přehledy – v přehledu Uživatelé/Role volbou Definice práv, Další povolit/Další zakázat. více uživatelům – v přehledu práv označit vybrané uživatele, Akce, … Read more

Antivirus C v HELIOS

Ve verzi 2.0.2020.0605 / 3.0.2020.0605 ze dne 2.7.2020 vznikla v HELIOS v přehledu Výpočet mzdy v oblasti Vyúčtování ANTIVIRUS nová volba Režim C – snížení odvodu sociálního pojištění. Pro lepší pochopení zpracování výkazu Antivirus – režim C v HELIOS můžete shlédnout toto video:

Chytré firmy optimalizují v dobách krize

V dobách krize chytré firmy optimalizují víc než kdy jindy, protože vědí, že je tohle příležitost. Až krize skončí, nebudete vědět, kam dřív skočit, abyste dohnali to, co za krize nebylo možné realizovat. Chcete také optimalizovat svůj informační systém HELIOS?

HELIOS – jak se dostat k firemním dokumentům při home-office?

Koronavirus nám ukázal, že můžeme být prakticky ze dne na den postaveni před skutečnost, že nemůžeme přijít do práce, do své kanceláře, ke svému počítači, svým poznámkám a šanonům. Elektronická evidence dokumentů je tedy zcela namístě, abychom i z domova mohli plnohodnotně vykonávat svou práci. Aby elektronická evidence dokumentů v systému HELIOS probíhala rychle a … Read more