HELIOS – nová práva

Od verze 2.0.2020.0901 / 3.0.2020.0901 můžete pro každý přehled definovat nově pro uživatele/roli práva na akce:

  • Opis
  • Zprávy
  • Kopie označených záznamů (Ctrl+C)

Tato práva můžete nastavit i hromadně, a to:

  • jednomu uživateli/roli pro všechny přehledy – v přehledu Uživatelé/Role volbou Definice práv, Další povolit/Další zakázat.
  • více uživatelům – v přehledu práv označit vybrané uživatele, Akce, Zobrazení práv, Přehled a zde hromadné změny.

Práva je možné nastavit i na definované přehledy.

POZOR !! V případě režimu negativních práv (Standardně práva na všechny akce zakázána) budou mít všichni uživatelé po instalaci nové verze práva na tyto akce ZAKÁZÁNA !!

Pozn.: kopírování obsahu jednotlivého pole přes Ctrl+C se nové právo netýká.