HELIOS – Rozšířené dohledávání kurzů

Řešení Rozšířené dohledávání kurzů navazuje na I. fázi: Import kurzovních lístků, kdy bylo řešeno: Rozšířené dohledávání kurzů Při dohledávání kurzů se striktně rozlišují dny, kdy centrální banka (ČNB, ECB) kurzy zveřejňuje, tj. v pracovních dnech. Ostatní dny jsou nepracovní, tj. soboty, neděle, státní svátky. Řešení v HELIOS iNuvio:

HELIOS – Datum splatnosti počítat od

Víte, že ve svém HELIOS máte v editoru organizací atributy: V těchto atributech si můžete hodnoty nastavit specificky pro každou organizaci jinak. Výchozí nastavení je Dle nastavení na řadě dokladů.

HELIOS – třídění v menu Uložené sestavy

Ve svém HELIOS, od verze 3.0.2023.0600 si můžete určit, jak se vám budou třídit „Uložené sestavy“. Toto nastavení najdete v uživatelských konstantách na záložce vzhled – viz PrtSc. V menu “Uložené sestavy” je nejprve tříděno dle systémových sestav, podmenu a oblíbenosti sestav a následně dle zde zadaného atributu. Výchozí hodnota je “Název” a směr třídění … Read more

HELIOS – nová podmínka pro rychlý filtr: je/není v rozmezí

Jistě víte, že v HELIOS pro rychlé hledání v přehledu můžete použít tzv. rychlý filtr nad záhlavím přehledu, kde je možnost zadat hledanou hodnotu ve zvoleném sloupci. Nad řádkem tohoto rychlého filtru je pak ještě řádek s možností výběru požadované podmínky pro filtrování. Ale víte také, že do seznamu těchto podmínek přibyly nové podmínky, a to „je … Read more

HELIOS – Vytvořte si vlastní číselník pro texty komentářů

Víte, že si v HELIOS (od verze 3.0.2023.0300) můžete pro texty do komentářů vytvořit vlastní číselník? Už nemusíte každý komentář ručně vypisovat, ale pokud se vám komentáře opakují, stačí je zanést do číselníku a poté z něj jen vybírat. Texty doplníte přes tři tečky u komentáře – viz PrtSc.

HELIOS – Dashboard

Funkcionalita Dashboard se využívá k integraci informací z více přehledů systému HELIOS iNuvio i z jiných míst (např. z internetu) do jednotného zobrazení. Máte možnost si zde zobrazit: Dashboard je složen z tzv. widgetů, kde jeden widget zobrazuje jeden typ informací.