Změny v ARES a jejich dopad na HELIOS

Ministerstvo financí ČR zavádí modernizovanou verzi Administrativního registru ekonomických subjektů – ARES

Provoz původní verze ARES měl být ukončen k 30. 9. 2023. Ten byl „na základě zpětné vazby“ prodloužen nejprve do 31.10.2023 a podle této nejnovější informace na stránkách starého ARES až do konce roku 2023.
https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_info.html.cz

  • Na základě velkého množství žádostí jsme se rozhodli prodloužit souběžný provoz původního a modernizovaného informačního systému ARES do 1. 1. 2024.

Od 15. 8. 2023 je tedy modernizovaná verze ARES stále ještě jen ve zkušebním provozu. Platí tedy nadále upozornění uvedené na konci tohoto článku!

Verze HELIOS iNuvio uvolněné po 29. 9. 2023 přešly již plně na modernizovanou verzi ARES.

Funkcionalita z pohledu uživatele zůstává v zásadě nezměněná. Jediný významnější rozdíl je v případě, kdy organizace nemá DIČ DPH shodné s DIČ, což je případ tzv. skupinového DIČ DPH. Původní verze v daném případě vracela místo hodnoty text Skupinove_DPH. Nyní se vrací prosté DIČ a uživatel musí prověřit, zda převzatá hodnota DIČ DPH je aktuální. Informace o tom, zda je aktuální, se vypisuje při nastavení globální konstanty Povolit sledování nespolehlivých plátců a bankovních účtů v editoru u pole DIČ DPH ihned po dotažení údajů k nové organizaci přes ARES a lze ji najít u záznamu s daným DIČ v tabulce DIČ DPH.

Pokud je DIČ DPH neaktuální, je třeba:

  • dohledat údaj přímo v Registru plátců DPH podle daňového identifikačního čísla (DIČ), které předal ARES
  • zjištěné DIČ DPH zadat k organizaci a akcí Nastavit Skupinové DPH nad daným záznamem v tabulce DIČ DPH nastavit příznak, kterým se vypne kontrola DIČ DPH při aktualizaci dané organizace dle ARES. Jinak by akce pro aktualizaci dle ARES nabízela opravu správného DIČ DPH na nesprávné.
Dle informací na stránkách https://ares.gov.cz/ byla ke dni zahájení zkušebního provozu 13. 8. 2023 kompletní datová sada platná k 30. 7. 2023 a bude postupně aktualizována. V případě potřeby aktuálnějších dat doporučují použít původní aplikaci na https://wwwinfo.mfcr.cz/. HELIOS iNuvio návrat na původní zdroj neumožňuje. Problémy mohou tedy nastat u organizací založených, nebo aktualizovaných po 30. 7. 2023. Nová organizace se nenačte, u aktualizované se nezískají nejnovější údaje. Např. organizace s Datem vzniku a zápisu 22. 8. 2023 uvedená v původním ARES v modernizované verzi k 9. 10. 2023 ještě nebyla. Předpokládáme, že tento problém bude nejpozději k datu ukončení provozu původní verze vyřešen.