HELIOS – třídění v menu Uložené sestavy

Ve svém HELIOS, od verze 3.0.2023.0600 si můžete určit, jak se vám budou třídit „Uložené sestavy“.

Toto nastavení najdete v uživatelských konstantách na záložce vzhled – viz PrtSc.

V menu “Uložené sestavy” je nejprve tříděno dle systémových sestav, podmenu a oblíbenosti sestav a následně dle zde zadaného atributu. Výchozí hodnota je “Název” a směr třídění “Sestupně”. Pro třídění lze vybrat libovolný sloupec pro tabulku sestav.