HELIOS – Mzdy – platové tabulky od září 2022

Na základě Nařízení vlády 264/2022 Sb. (https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/22-264.htm), kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů dochází od 1.září 2022 ke změně platových tabulek.

Z hlediska nastavení v systému HELIOS iNuvio se se úprava týká Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1.

Úprava bude provedena ve verzi kolem 21.9.2022. Platové tabulky je možné vygenerovat v přehledu Konstanty a číselníkyPlatové třídy a stupně přes akci Generuj mzdové tarify (pro odstavec 1).