HELIOS – Silniční daň pro rok 2022

1.7.2022 vstoupila v platnost novela zákona č. 16/1993 Sb. zpětně od ledna 2022. Zákon má několik nejasností (zaokrouhlování, soupravy apod.), očekáváme tedy ještě oficiální upřesnění (názory různých odborných poradců se liší) a především čekáme na úpravu portálu EPO. Podání SD bude možné pouze elektronicky, ale portál zatím upravený není (lze podat přiznání pouze za rok 2021). Není tudíž ani možnost správnost výpočtu verifikovat.

Změny jsou obsaženy ve verzi z 9/2022.

Uživatelé budou muset doplnit u vozidel, která nadále budou podléhat SD, nové identifikátory (kategorii vozidla, druh karosérie, nejvyšší povolenou hmotnost soupravy, počet náprav se nemění). Pro tyto operace bude připravena akce hromadných změn nad označenými záznamy. Postup zadávání v HELIOS bude do tohoto článku doplněn.

Platí prominutí záloh na SD za období 2022, čili není důvod se znepokojovat. Vyrovnání dosud uhrazených záloh vůči MF ČR bude probíhat v rámci přiznání za rok 2022 v lednu 2023. Firmy, pro které již nebude povinné podávat přiznání SD, si musí případně přeplatky na dani vyžádat na příslušných finančních úřadech.