HELIOS – Zvýšení cestovních náhrad od 20. 8. 2022 – vyhláška č. 237/2022 Sb.

Od 20. srpna 2022 je účinná vyhláška s číslem 237/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Výši stravného, za každý pracovní den cesty v závislosti na její délce je od 20. srpna 2022 stanovena takto

 • délka 5-12 hodin
  • 120 Kč pro podnikatelskou sféru
  • 120-142 Kč pro státní sféru
 • délka více než 12 hodin, nejdéle 18 hodin
  • 181 Kč pro podnikatelskou sféru
  • 181-219 Kč pro státní sféru
 • délka více než 18 hodin
  • 284 Kč pro podnikatelskou sféru
  • 284-340 Kč pro státní sféru

Dále se mění průměrná cena pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad u benzinu 98 oktanů, a to na 51,40 Kč.

V číselníku Tuzemské stravné je tak třeba ukončit platnost stávajících sazeb stravného k 19. 8. 2022 a zadat nové sazby platné od 20. 8. 2022. Vzhledem k tomu, že uplatňovaná výše sazeb je u zákazníků variabilní, k úpravě sazeb nedochází automaticky a uživatelé HELIOS iNuvio je musí upravit ručně.