Změna sazeb DPH od 1.1.2024

Dne 22. 11. 2023 byl schválen prezidentem ČR tzv. Konsolidační balíček ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou ČR. V rámci konsolidačního balíčku byly schváleny i změny týkající se DPH.

S platností od 1.1.2024 dochází k těmto změnám sazeb daně z přidané hodnoty (DPH):

  • Zrušení první snížené sazby DPH 15%
  • Zrušení druhé snížené sazby DPH 10%
  • Zavedení snížené sazby DPH 12%
  • Přesuny položek zboží a služeb mezi jednotlivými sazbami
  • Osvobození od daně při dodání knihy a poskytnutí obdobné služby

Nastavení sazeb v HELIOS

Od verze HELIOS iNuvio 3.0.2023.0918 je v přehledu Procentní sazby DPH přidána nová snížená sazba DPH 12% (pokud již není založena).

V přehledu Sazby DPH je přidána nová snížená sazba DPH 12% pro zemi CZ, Datum od: 1.1.2024 (pokud již není založena). Stávající CZ sazby DPH 10% a 15% budou mít nastaven Datum do: 31.12.2023, Datum ukončení bude nevyplněno.

Pokud máte verzi HELIOS iNuvio nižší než 3.0.2023.0918, proveďte prosím výše popsané úpravy sazeb DPH ručně.

Stávající sazby DPH 10% a 15% zůstanou v přehledu sazeb DPH i pro rok 2024 a následující roky. Zůstanou platné a nezablokované, protože v některých případech se mohou uplatňovat ještě původní sazby daně 10% a 15% (vyrovnání daňových záloh, opravné daňové doklady apod.).