HELIOS – nová verze 0960

12. 12. 2023 vyšla nová verze HELIOS 3.0.2023.0960

Vzhledem k přetrvávajícím problémům s aktuálností údajů poskytovaných z modernizované verze ARES (viz aktualita Změny v ARES) se výrobce rozhodl po přechodnou dobu, kdy je nadále funkční původní verze ARES a poskytuje údaje v aktuální podobě, umožnit v globálních konstantách v sekci Firemní odtržením nového parametru Používat nový ARES, se navrátit k původní verzi.

Ve verzi najdete i další aktuální novinky a opravy.

Nezapomeňte si novou verzi stáhnout, ať máte uvedené změny zapracované ve svém informačním systému HELIOS