HELIOS – výpočet silniční daně podle změny v zákoně k 1.7.2022

Do modulu Doprava/Karty silniční daně byl do HELIOS od verze 3.0.2022.0916 doplněn algoritmus pro výpočet SD podle změny v zákoně k 1.7.2022.

  • nové sazby daně lze doplnit akcí “Generování sazeb SD pro označené období”
  • do vozidel resp. karet SD je nutné doplnit Kategorii vozidla, Druh karoserie, Počet náprav a Nejvyšší přípustnou hmotnost pro SD v kg (pozor, někde je to hmotnost vozidla a někde hmotnost soupravy – viz poučení SD) – pro tyto úkony je určena akce “Hromadné změny” nad kartami SD (pro období 2022 a výše)
  • zvýšenou pozornost je nutné věnovat osvobození dle Par.3 pro kategorii O v případě, že poplatník provozuje v daném rozhodném období (měsíc) vozidlo kategorie N s druhem karosérie BD – pro detekci tohoto druhu osvobození je určen algoritmus, který se spouští automaticky při každém spuštění akce “Výpočet silniční daně”.