Omezení služeb portálu MOJE daně 27.10. až 31.10.2022

Z důvodu provedení nutných servisních prací v informačním systému Finanční správy dojde od čtvrtka 27. 10. 2022 od 12:00 do pondělí 31. 10. 2022 do 23:59 k omezení služeb portálu MOJE daně.

Služby portálu MOJE daně budou omezeny v tomto rozsahu:

  • nebude docházet k aktualizaci údajů v DIS+
  • nebude docházet k aktualizaci registru DPH
  • nebude probíhat komunikace z DIS+ s FÚ
  • nebude probíhat aktualizace agregovaných údajů účtenek EET
  • nebude probíhat vyřizování žádostí o detailní výpisy účtenek EET.

Během zmiňovaného období může docházet ke krátkodobým nedostupnostem portálu MOJE daně.

Z tohoto důvodu nemusí být v uvedené době funkční odesílání zpráv z HELIOS iNuvio jako je přiznání k DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení, komunikace EET, ověřování nespolehlivých plátců, zveřejněných bankovních účtů apod.