HELIOS – nová podmínka pro rychlý filtr: je/není v rozmezí

Jistě víte, že v HELIOS pro rychlé hledání v přehledu můžete použít tzv. rychlý filtr nad záhlavím přehledu, kde je možnost zadat hledanou hodnotu ve zvoleném sloupci. Nad řádkem tohoto rychlého filtru je pak ještě řádek s možností výběru požadované podmínky pro filtrování.

Ale víte také, že do seznamu těchto podmínek přibyly nové podmínky, a to „je v rozmezí“ a „není v rozmezí“? Pojďme si o nich říci něco bližšího.

Kdy a jak můžete podmínky „je v rozmezí“ a „není v rozmezí“ použít

  • Tyto nové podmínky je možné zvolit pro sloupce typu Datum, Číslo a Text.
  • Pro zadání hodnoty filtru pro sloupec typu Datum poté můžete využít kalendář, kde označíte více dat (pomocí Ctrl či Shift). Pokud je označeno více dat, vezme se pro podmínku minimální a maximální datum z tohoto označení.
  • Rozmezí také můžete vypsat ručně, a to pomocí “..”. Tedy např. 1..10. Pokud je .. zadáno u sloupce typu Datum nebo Číslo, tak dojde k automatickému přepnutí podmínky. Podmínka “nerovná se” je přepnuta na “není v rozmezí”, ostatní podmínky pak na “je v rozmezí”. V případě textových sloupců musí být podmínka explicitně zvolena, zápisem .. k přepnutí nedojde.
  • Pokud je zvolena podmínka “je v rozmezí” a hodnota neobsahuje .., je filtrace provedena jako “rovná se”. Pro “není v rozmezí” je to pak “nerovná se”.
  • V rámci sloupce typu Datum je možno zadat pouze rok, měsíc a rok, den, měsíc a den a měsíc (včetně rozmezí pro všechny vyjmenované možnosti). POZOR! .. se vyhodnocují vždy zleva, takže 1…3 je jako 1 .. .3, tedy třetí tečka přísluší 3.

Příklady:
2 nebo 2. = 2. den aktuálního měsíce a roku
3..20 = rozmezí 3. až 20. den aktuálního měsíce a roku
.2 = únor aktuálního roku
.5…6 = květen až červen aktuálního roku
2021 = rok 2021
2019..2020 = rozmezí let 2019 a 2020
1…3 = od 1. dne aktuálního měsíce a roku až do konce měsíce března
7.2020 = červenec roku 2020
1.2019..5.2020 = leden 2019 až květen 2020

Jen pro připomenutí:

  • Rychlý filtr zrušíte buď kombinací kláves <Ctrl>+<Del> nebo kliknutím na tlačítko s křížkem umístěné na začátku rychlého filtru.
  • Chybně zadaná podmínka je podbarvena červenou barvou a není ve filtraci uplatněna.