HELIOS – Mzdy – Zvýšení normativních nákladů na bydlení vs. nezabavitelné částky při výpočtu exekucí – stav k 10.3.2022

Stav k 10.3.2022

Dříve popsaný předpoklad o tom, že z hlediska navýšení základních nezabavitelných částek je již jasno, se ukázal být mylný. V časopise Mzdová účetní 03/2022 vyšel článek, který doporučuje s navýšením ZNČ ještě vyčkat. Na druhou stranu však např. ke knize Abeceda mzdové účetní 2022 vyšla aktualizace, kde se již s nově navýšenými částkami pro výpočet exekucí počítá.

Právní nejistota tedy nadále trvá.

V tuto chvíli je tedy na uživateli, zda ponechá starou výši nezabavitelných částek nebo již nastaví nezabavitelné částky vyšší /viz popis níže/.


V případě, že jste aplikovali patch a aktualizovali mzdové konstanty na nové hodnoty a chcete se vrátit na původní hodnoty, je možné spustit nad systémovou, resp. nultou databází nový patch – na vyžádání vám jej poskytneme.

Následně je nutné opět spustit nad Mzdovými konstantami Aktualizaci mzdových konstant a přepočet mezd ve výpočtu mzdy.