HELIOS – Mzdy – Zvýšení normativních nákladů na bydlení vs. nezabavitelné částky při výpočtu exekucí – stav k 3.3.2022

Informace k 3.3.2022:

Ministerstvo práce a sociálních věcí (do jehož kompetence spadá novela a definice nákladů na bydlení) a Ministerstvo spravedlnosti (do jehož kompetence spadají zákony související) dospělo k souladu v tom, že nová výše normativních nákladů na bydlení se má promítnout také do výše základních nezabavitelných částek pro výpočet exekucí.

Novela platí od 1.1. 2022 – ke zpětnému přepočtu vyplacených exekucí (za měsíc leden 2022) v programu HELIOS iNuvio docházet nebude (již bylo odvedeno exekučnímu orgánu).

K dispozici je na HELIOS Store na záložce “Součásti distribuce” ke stažení záplata „Mzdy CZ – Nové nezabavitelné částky“, která nové nezabavitelné částky nastavuje. Záplatu (skript) je nutné aplikovat na aktuální verzi 3.0.2022.0107.

Nestačí však pouze nainstalovat tuto záplatu (skript), ale je dále třeba:

  • Spustit Aktualizaci mzdových konstant nad přehledem Konstanty a číselníky, Mzdové konstanty
  • Spustit následně volbu Přepočti onačené nad záznamy v přehledu Výpočet mzdy (pokud jsou již v aktuálním měsíci výplaty vypočítány)

V případě, že nemáte ještě vypočtené mzdy, je možné hodnoty nezabavitelné částky změnit ve Mzdových konstantách také ručně na záložce 4 – Nastavení a definice v části Výkon rozhodnutí, odbory – Na osobu povinného 8846,25 a Na vyživovanou osobu 2948,75. Současně je nutné upravit na záložce 2 – DNP a pojištění v části Sociální pojištění položku Životní minimum na hodnotu 11 795.