HELIOS – Mzdy – Sleva na sociální pojištění

Sleva na sociálním pojištění (Zákon 216/2022 Sb.) https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-216

Legislativně:

 • Zákon nabývá účinnosti 1.2.2023
 • Poprvé se sleva bude uplatňovat ve výplatách za 02/2023

HELIOS iNuvio:

 • V HELIOS iNuvio již najdete:
  • máme v programu připravenu základní funkcionalitu výpočtu slevy na sociální pojištění (dle zákona, oficiální metodiky neexistují).
  • zpracováváme podklady pro nový výkaz PVPOJ23 (nový tiskový formulář a nová xml zpráva).
  • „Přehled o výši pojistného pro rok 2023“ bude upraven a doplněn o možnost uplatnit slevu na pojistném a také o seznam osob, na které je uplatňována sleva v daném měsíci
 • Na co ještě čekáme:
  • čekáme na podklady ze strany ČSSZ pro zpracování „Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance“
   • Zaměstnavatelé, kteří budou uplatňovat slevu za své zaměstnance, musí nejprve tuto okolnost nahlásit prostřednictvím nového e-podání „Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance“. Za fyzickou osobu může slevu uplatnit pouze jeden zaměstnavatel, a to ten, který záměr oznámí jako první
  • čekáme na oficiální metodiku, která bude upřesňovat nejasnosti v zákoně
 • Distribuce programu HELIOS iNuvio:
  • Distribuce verze, která bude obsahovat kompletní řešení Slev na sociální pojištění bude k dispozici tak, abyste mohli správně zpracovat mzdy za únor 2023. V tuto chvíli nejsme schopni říct konkrétní termín, jsme odkázáni na podklady ze strany ČSSZ, které doposud nemáme.