Čerpejte dotace na ICT

Zpracujeme za vás dotační projekt

Je nutné mít na paměti, že důležitou podmínkou úspěchu při hodnocení předložených dotačních žádostí je ve velké míře kvalita zpracování projektu.

Uvažujete o investicích do svého ICT (=informační a komunikační technologie) a rádi byste k tomu využili nějaký dotační projekt?

Naší snahou je uvést do života projekty z oblasti informačních technologií a informačních systémů a podpořit ty z vás, kdo se chcete dál rozvíjet, zeefektivnit svoji činnost a mít detailní přehled o situaci uvnitř firmy, ale brzdí vás finance. S tím vším vám můžeme a chceme pomoci, a to prostřednictvím finanční podpory z fondů EU, resp. jiných grantových zdrojů.
 
Zabýváme se poradenskou, organizační a metodickou činností směřující k přípravě a implementaci ICT projektů, projektovým managementem, vzděláváním a komplexním poradenstvím v oblasti získávání externích finančních zdrojů z fondů EU.
 
Pro naše klienty zajistíme kompletní projektový cyklus začínající identifikací potřeb klienta, přes přípravu dotačního projektu a končící implementací ISinstalací HW a periferií na základě získaných dotačních peněz.

Projektový cyklus zahrnuje

 • určení, zda pro identifikované projektové záměry existuje možnost financování prostřednictvím fondů EU nebo jiných dotačních zdrojů
 • přípravu kompletní projektové žádosti vč. finanční analýzy
 • zpracování a podání výběrového řízení dle stanovených pravidel
 • projektový management / implementaci projektu IS (příp. IT) po schválení projektové žádosti
 • příprava zpráv povinných v rámci monitoringu projektu
 • následně přípravu a podání žádosti o platbu
 • příprava, příp. účast na kontrolách v rámci projektu

Sestavíme vám kvalitní dotační projekt

 • máme dlouholeté praktické zkušenosti s tvorbou projektů
 • máme časový prostor
 • máme kvalifikovaný lidský potenciál
 • máme samozřejmě přehled v množství informací z této oblasti

Máte zájem o více informací, nebo o zpracování dotačního projektu?