HELIOS – Mzdy – Stravenkový paušál od 20.8.2022

V souvislosti s novou vyhláškou s číslem 237/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, se mění také hranice pro stravenkový paušál. Vyhláška je účinná od 20. srpna 2022.

Peněžitý příspěvek na stravování za jednu směnu je na straně zaměstnance osvobozen od daně z příjmů (a tím i od odvodů pojistného) do výše 70 % horního limitu stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin stanoveného pro zaměstnance odměňovaného platem, tj. zaměstnance uvedeného v § 109 odst. 3 zákoníku práce. Od 20. srpna 2022 jde o částku 99,40 Kč (70 % z 142 Kč). Dosavadní maximum činilo 82,60 Kč.

Úprava této hranice bude v programu provedena v zářijové verzi (cca 21.9.) od mzdového období 9/2022. Změnu je případně možné provést i ručně ve Mzdových konstantách (přehled Konstanty a číselníky) na záložce 1 – Daně v sekci Stravenkový paušál v položce Limit.