POZOR – v HELIOS došlo ke změně tvorby účetního dokladu

Vzhledem ke změnám, ke kterým došlo v HELIOS ohledně způsobu tvorby vyúčtovacích dokladů (odpočet zálohových faktur a daňových dokladů o přijaté platbě), došlo ke změnám i ve funkcionalitě tvorby účetního dokladu z hlavičkové kontace. Je tedy možné, že některé doklady nebudou umět zaúčtovat odpočet zálohového dokladu na faktuře vyúčtovací a nepůjde vám tudíž zaúčtovat faktura, protože UCE zápis nebude vyrovnaný.

Způsob opravy UCE kódu pro správné zaúčtování

Správná funkcionalita je následující:

FaV – zálohová – doklad je vystaven s příznakem „zálohová“

 • (bez označení realizační = nebude na vyúčtovací faktuře odečítat základ DPH a DPH z rekapitulace DPH)

FaV – DDoPP – doklad je vystaven s příznakem „DDoPP + realizační“

 • (označení realizační znamená, že při načtení do vyúčtovací faktury dojde k odpočtu základu DPH a DPH z rekapitulace DPH)

FaV – vyúčtovací – doklad je vystaven s příznakem „realizační“

Při výběru do části Sum. slevy… 1) Zálohy… poté budou připojeny doklady:

 • Zálohová = nebude zatrženo pole realizační (R.F. na obrázku níže) = nebude odečítat základ DPH a DPH z rekapitulace faktury vyúčtovací
 • Daňový doklad o přijaté platbě = bude zatrženo pole realizační (R.F. na obrázku níže) = bude odečítat základ DPH a DPH z rekapitulace faktury vyúčtovací
 • Funkce zaškrtávacího pole „realizační“ zobrazující se pod částí s přitaženými doklady záloha a DDoPP zůstává nezměněno (viz pole v kroužku na obrázku)  = UMOŽŇUJE HROMADNÉ zatržení „realizační“ u všech připojených záloh.

Pokud bude na připojených zálohách různé označení, bude pole na hlavičce faktury NEPŘÍSTUPNÉ.

Účtování o zálohách

Aby bylo možno snáze účtovat daňové doklady s odečtem daňových a zároveň i nedaňových záloh, je přidáno pole Uplatnění DPH záloh s volbami:

 • Všechny zálohy – výchozí, odpovídá původnímu stavu
 • DPH zálohy neuplatněno – pro účtování pouze přiřazených záloh, které nemají zaškrtnuto Realizační (nedaňové zálohy)
 • DPH zálohy uplatněno – pro účtování pouze přiřazených záloh, které mají zaškrtnuto Realizační (daňové zálohy)

Toto pole je možné nastavit pouze na řádku kontace s druhem řádku Záloha – částka celkem, Záloha kurz. rozdíl doklad celkem a Záloha samovyměření.

 • Tím bude možno v rámci jedné kontace umožnit účtování daňových i nedaňových záloh na jednom dokladu – realizační faktuře.
 • Pozor, většinou bude nutné upravit stávající kontace konečných (vyúčtovacích faktur)!

Řádek kontace s druhem Záloha – ostatní částky přestává fungovat. Místo něj je nutné přidat do kontace řádek s druhem řádku Záloha částka celkem.

U tohoto řádku je pak nutné nastavit pole Uplatnění DPH záloh, a to na parametr DPH zálohy neuplatněno a Záporně Ano. Účet bude přednastaven na účet záloh nedaňových – viz vzor kontace níže.

Vzor kontace:

Pokud ve vaší firmě HELIOS teprve implementujeme, toto přenastavení u vás proběhne během konzultace k implementaci.

Pokud jste stávající zákazník a nebudete si vědět s tímto nastavením rady, kontaktujte prosím naše obchodníky:

 • vruzickova(zavináč)ikomplet.cz
 • rradkovic(zavináč)ikomplet.cz