HELIOS – Vyúčtování zálohové a srážkové daně

Plugin Vyúčtování zálohové a srážkové daně je zdarma součástí vašeho HELIOS iNuvio. Slouží organizacím pro sestavení ročních výkazů pro Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně příloh a Vyúčtování daně vybírané srážkou. Má splnit legislativní požadavek na elektronické podání výkazu v případě zaměstnání tzv. nerezidentů (zahraničních pracovníků) a nadále zpříjemnit sestavení těchto výkazů a korekce hodnot.

Plugin zabezpečuje:

  • Načtení dat z ročního zpracování mezd
  • Načtení dat z ročního zpracování mezd za jednotlivé pobočky, v případě používání výpočtu za pobočky
  • Korekce načtených údajů pomocí korekčních atributů
  • Tisk výkazu pomocí legislativních formulářů
  • Generování XML souboru pro odeslání pomocí datové schránky či načtení v aplikaci EPO (daňový portál)

Plugin Vyúčtování zálohové a srážkové daně

Pokud máte plugin nainstalovaný, máte v modulu mzdy tyto soudečky:

  • Roční vyúčtování zálohové daně
  • Roční vyúčtování srážkové daně

Pokud soudečky ve svém HELIOS iNuvio nevidíte, je potřeba plugin nainstalovat.