Informační systém HELIOS

Informační systém HELIOS odstraní rutinní lidskou práci, která je dražší, pomalejší a méně spolehlivá, než je informační systém.

Co je to informační systém?

Informační systém propojuje a drží jednotlivé procesy firmy, stejně jako páteř drží lidské tělo. Informační systém (IS) je nástroj pro:

  • zachycení veškerého toku informací ve firmě
  • řízení firmy a firemních procesů
  • vyhodnocování

Přínosy informačního systému pro firmu

  • rychlý přístup a zobrazení informací – vše na jednom místě
  • efektivní řízení firmy – díky zautomatizování procesů
  • úspory – snížení nákladů díky zautomatizování mnoha úkolů; systém pracuje za vás
  • konkurenční výhody – z informačního systému získáte rychle velké množství informací, které můžete použít k úspěšnému boji s konkurencí

„Náš HELIOS je živý. Neustále se vyvíjí, rozšiřuje a hlavně zkvalitňuje dle našich požadavků. Nevím, jestli by tohle všechno bylo možné i s jiným systémem, ale podle mých zkušeností při výběru by to bylo minimálně těžší a složitější.“

Daniel Holemý, ředitel výroby Best -Business,a.s. (Reference iKOMPLET)

Informační systém HELIOS

7 důvodů, proč zvolit informační systém HELIOS

1.       Široké možnosti přizpůsobení systému, na míru každému zákazníkovi

2.       Komfort ovládání systému, každý uživatel si přizpůsobí vzhled a zadávání podle sebe

3.       Těsná integrace s MS Office

4.       Možnost postupného zakoupení a nasazení ve firmě

5.       Více než 6 000 instalací systému v ČR

6.       Aktualizace dle legislativy

7.       Zázemí v českém prostředí

„HELIOS se může zdát zprvu až příliš obsáhlý. Jeho výhodou ale je, že se dokáže maximálně zjednodušit pro člověka, který do něj zadává 2-3 informace, a zůstat maximálně obsáhlý pro jiného, který využije všechny jeho funkcionality.“ 

Igor Pazdera, majitel firmy GIOMETAL s.r.o. (Reference iKOMPLET)

Vše je o lidech, i pořízení nového systému do firmy

Nasazení informačního systému by měl předcházet personální audit. Protože, pokud budou mít někteří zaměstnanci důvod systém bojkotovat, tak to budou dělat velmi úporně a data do systému nikdy pořádně nedostanete. Úspěšná implementace informačního systému přináší významný potenciál pro růst firmy. Zavedení zvyšuje efektivitu práce i znalosti potřeb trhu a zákazníků. Proto je důležité, aby samotné zavedení systému proběhlo rychle efektivně a aby zaměstnanci, jakožto jeho každodenní uživatelé, systém přijali a chápali jeho přínosy.

„Zaměstnanci přijímali zprvu HELIOS negativně, ale bylo to proto, že ho neznali. Také jsme během prvního roku kvůli HELIOS vystřídali několik fakturantek. Problém byl v tom, že se nechtěly učit nový systém, a když se nechce, je to horší, než když se nemůže.“


Jakub Machula, technický ředitel AISECO s.r.o. (Reference iKOMPLET)

Správný systém se správným partnerem

Správně zvolený a správně naimplementovaný informační systém může rozhodujícím způsobem ovlivnit konkurenceschopnost každé společnosti. Správná volba systému a zejména správná volba jeho dodavatele je podobným rozhodnutím, jakým je volba životního partnera. Proto vybírejte uvážlivě.