HELIOS verze 0405 z 6.5.2020

Dne 6. 5. 2020 vyšla nová verze HELIOS 0405. Tato verze obsahuje např. tyto úpravy: 

Mzdový list – ošetřovné – Kalendářní dny nemoci

V souvislosti s úpravou nápočtu dnů ošetřovného z hlediska koronaviru (zrušení hranice 9 a 16 dnů), došlo nově také k úpravě nápočtu položky Kalendářní dny nemoci ve Mzdovém listu (aby se zobrazovaly všechny kalendářní dny ošetřovného, nikoliv pouze dny do původní hranice 9 a 16 kalendářních dnů).
Pokud jste provedli měsíční uzávěrku března dříve než na této verzi, proveďte, prosím, v nabídce Roční sestavy, akci Přepočet mzdových listů.

RELDP – ošetřovné – likvidace v následujícím měsíci

Jestliže došlo k tomu, že v měsíci březnu bylo zadáno ošetřovné (koronavirové – se zatržením položky Karanténa) pouze na docházkovou mzdovou složku a k likvidaci došlo až v měsíci následujícím, zobrazovaly se na RELDP v měsíci březnu špatně vyloučené doby (pouze do hranice 9 a 16 kalendářních dnů.
Pro nápravu tohoto stavu spusťte, prosím, Přepočet vybraných RELDP od začátku roku.

Pokud v jednom měsíci byla zadána docházka i likvidace současně, nápočet vyloučených dob byl v pořádku.

Evidence DNP import notifikací z VREPu

Pokud se jednalo o neschopenky, které lékař vystavil ručně a předal je ČSSZ poštou, docházelo při jejich importu do evidence DNP k chybě. Číslo rozhodnutí je v takovém případě složeno z písmene E a sedmi čísel. 

Opraveno

Nezapomeňte si novou verzi stáhnout, ať máte uvedené změny zapracované ve svém informačním systému HELIOS.

Upozorňujeme vás, že pokud máte MS SQL 2019, tak pro spuštění HELIOS verze 2.0.2020.0400 / 3.0.2020.0400 (i následujících verzí), musíte mít nainstalovaný update SQL 2019 na minimální úroveň „Cumulative Update 3 (CU3)“.