HELIOS – Úpravy distribučních mzdových listů

Od verze 0900 byly do distribučních mzdových listů (iNuvio) provedeny následující úpravy:

  • Odvody sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnavatele a za zaměstnance

Na tiskové formuláře mzdových listů byly doplněny položky odvodů SP a ZP za zaměstnavatele.
Současně je na mzdové listy doplněna případná srážka ZP z doplatku do MVZ nebo vratka ZP z doplatku do MVZ a je zohledněna i do odvodů zaměstnance a zaměstnavatele na ZP.

Jedná se o tiskové formuláře:

Sys.č. Název
-1583 Mzdový list
-1584 Mzdový list s generátorem mzdových sestav
-1585 Mzdový list s rozpisem mzdových složek
-1586 Mzdový list s rozpisem mzdových složek a generátor

UPOZORNĚNÍ: Aby se částky načetly i za již uzavřené měsíce roku 2021, je třeba v přehledu Výpočet mzdy spustit nad označenými záznamy z karty Akce volbu Servisní akce, Mzdový list – přepočet.