HELIOS – Nový zákoník práce – změny od 1.10.2023

S účinností od 1. října 2023 byly do našeho právního řádu implementovány požadavky směrnic Evropského parlamentu a Rady Evropské unie:

  • práce na dálku
  • dohody 

Úprava vstoupila v platnost od 10/2023, v HELIOS iNuvio ji najdete od verze 3.0.2023.0910 ze dne 10.10.2023.