HELIOS – nová verze 1200

29.12.2020 vyšla nová verze HELIOS 1200. V této verzi najdete např. úpravy pro modul Mzdy, které přinesla legislativa od 1.1.2021 – např. nový výpočet dovolené, zvýšení částky rozhodné pro účast na nemocenském pojištění, zvýšení maximálního vyměřovacího základu na sociální pojištění, zvýšení minimální mzdy, změnu zaručené mzdy a mnoho dalších.

Prostudujte si všechny změny a úpravy, které tato verze, nejen v modulu Mzdy, přináší:

Nezapomeňte si novou verzi stáhnout, ať máte uvedené změny zapracované ve svém informačním systému HELIOS.