HELIOS Mzdy – dovolená u dohod od 1.1.2024

Dle nového zákoníku práce mají od 1.1.2024 nárok na dovolenou i dohodáři (DPP, DPČ). Proto byly v IS HELIOS provedeny následující úpravy:

  • od roku 2024 jsou ze skupiny pracovních poměrů (PP), u kterých není nárok na dovolenou, vyjmuty druhy Dohoda a provedení práce (DPP) a Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)
  • v editoru Mzdových údajů jsou upraveny kontroly tak, aby u PP typu DPČ a DPP byl povolen výpočet nároku a zůstatků dovolené

Funkcionalita je v programu upravena od verze 3.0.2023.1201.