10 tipů, jak hladce zavést ve firmě nový informační systém

Implementace, neboli zavedení nového informačního systému je náročný proces. Každá firma při něm projde mnoha změnami, některé jsou náročné časově, jiné organizačně a většina z nich je velmi náročná lidsky. Máme pro vás 10 tipů, které vám pomohou hladce proplout implementací až k jejímu zdárnému cíli. A je jedno, ať už budete implementovat HELIOS, nebo jiný informační systém.

 1. Otevřená komunikace
  • Jasná formulace očekávání
  • Pozitivní i negativní zpětná vazba
  • Aktivní výměna informací po celou dobu spolupráce
  • Nenechávat nic „vyhnít“, nic se nevyřeší „samo“
 2. Implementace je projekt
  • Je to mnoho dílčích úkonů, mnoho fází a kroků
  • Předpokládá efektivní řízení lidí – sami se řídit nebudou
  • Důležité je i správné načasování
 3. Myslete na budoucnost
  • Co od firmy očekáváte za 5, či 10 let?
  • Vybírejte systém, který s vámi v tuto dobu bude a bude se s vámi moci rozvíjet
  • Před zaváděním systému revidujte své firemní procesy – před zaváděním, ne až při něm, je nutné vědět předem, co pro vás má systém udělat
  • Nebojte se odvážných vizí – IS dnes mají opravdu široké možnosti a zvládnou i velmi specifické požadavky
  • Jak vybrat správný informační systém?
 4. Zůstaňte realističtí
  • Nový systém vám může vyřešit mnoho zdánlivě neřešitelných potíží
  • Někdy však může být na začátku lepší maximálně využít to, co daný IS umí již v základu, než vaše zadání překombinovat
  • Pokud již nějaký IS používáte, sepište si výhody, které chcete zachovat a nevýhody, které komplikují vaši práci
 5. Nespěchejte
  • Komplexní řešení zabere čas
  • Jde o investici do budoucna, která vám má přinést úspory a větší radost z podnikání
  • S dodavatelem si určete reálný časový horizont a počítejte i s možnou časovou rezervou pro případ možných zdržení
 6. Vyberte si dodavatele, se kterým si rozumíte
  • Zavedení informačního systému je dlouhodobý proces a nový systém vás i vaši firmu bude provázet několik let
  • Zvolte tedy partnera, ze kterého máte dobrý pocit, který zná, či dokáže pochopit vaše potřeby a je proaktivní
  • Preferujte spolupráci s jedním dodavatelem, který má stejný systém a dobře jej tedy zná i z uživatelské stránky
  • Jak vybrat správného dodavatele/implementátora?
 7. Určete projektového manažera
  • Vyberte stabilní, silnou a lidskou osobnost, která je dobře obeznámena s chodem firmy a jejími plány do budoucna a má špičkové organizační schopnosti
  • Kvalitní řízení proces implementace významně usnadní, zrychlí a také zpříjemní
  • Může představovat také značnou úsporu financí, protože odpadá mnoho prostojů nebo možných nedorozumění
  • Projektový manažer je takový hromosvod mezi dodavatelem a svými ovečkami ve firmě – a to musí ustát
  • Ujistěte se, že i váš dodavatel má na své straně projektového manažera
 8. Nepanikařte
  • Během implementace vždy dojde k větším či menším komplikacím, nečekanému vývoji, zdržení či nedorozumění – to jsou chvíle, kdy oceníte kvalitního projektového manažera na obou stranách
  • Případné nástrahy zkuste vnímat jako příležitost vyjasnit si další postup
 9. Testovat, testovat, testovat
  • Zkoušejte, jestli je vše, tak jak má být
  • Případné návrhy na zlepšení řešte co nejdříve
  • Nic neuspěchejte
  • Odbyté testování vede pouze ke zklamání a zmatkům a vrátí se vám jako bumerang v rutinním provozu
 10. Školit, školit, školit
  • Nechte své kolegy a zaměstnance důkladně proškolit, aby uměli s novým IS zacházet a využili celý jeho potenciál
  • Kvalitní dodavatel nabízí školení pokrývající veškerou firemní agendu

Na konci implementace, což může být někdy velmi trnitá cesta, má být dobře nastavený a úspěšně fungující informační systém, který vám pomůže nejen efektivně podnikat, ale především neplýtvat svými zdroji.

Máte jakékoliv dotazy?