Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna novela č. 355/2021 Sb., která novelizuje Zákon o DPH s účinností od 1. 10. 2021. Veškeré změny najdete ve svém HELIOS od verze 0900.

Od verze 0900 najdete ve svém HELIOS např. tiskopis Výkaz DPH dle nové legislativy a spoustu dalšího.

Nezapomeňte si novou verzi stáhnout, ať máte uvedené změny zapracované ve svém informačním systému HELIOS.