Implementace informačního systému

Předimplementační analýza

Než přijde na řadu samotná implementace informačního systému, projdeme s vámi velmi podrobně vaše firemní procesy, všechny vaše potřeby a přání co se týče nového systému. Zajímá nás, jak vaše firma opravdu funguje. Jaké jsou každodenní postupy. V ideálním případě by se měly ukázat všechny problémy, které vaši firmu trápí. Čím lépe vás poznáme, tím spíše dokážeme připravit řešení na míru přímo vám. Výsledkem předimplementační analýzy je obsáhlá zpráva, na jejímž finálním vzhledu pracujeme jak my, tak i vy. Krom toho, že zpráva navrhuje řešení problematických částí, poskytuje jednotlivým uživatelům přesný pohled na navrhovaný způsob využívání nového systému.

Implementace informačního systému

Přivést nový systém k životu je náročný proces, který trvá řádově měsíce. Záleží jen na vás a vašich kapacitách, kolik těch měsíců bude. Během této doby budou u vás probíhat tzv. implementační práce, které jsou nedílnou součástí zavedení celého systému do rutinního užívání. Jedná se především o:

 • instalaci samotného systému
 • parametrizaci a nastavení systému
 • zakázkový dovývoj systému na míru či napojení na produkty třetích stran
 • převody dat
 • školení uživatelů (ovládání, nastavení atd.)
 • test systému ve zkušebním provozu prostřednictvím uživatelů
 • kontrolní dohled při přechodu do rutinního provozu

Na co si dát při implementaci pozor?

 • nutná aktivní součinnost – kvalifikovaný a kompetentní vedoucí projektu na obou stranách
 • připravenost budoucích uživatelů na nový systém – měli byste svým zaměstnancům vysvětlit důvody pro pořízení IS a namotivovat je, aby s námi při jeho zavádění spolupracovali
 • připravenost na vaší straně – schopnost definovat zadání / požadavky a přínosy, které od nového IS očekáváte
 • kvalitní zpracování analýzy, včetně specifikace rozsahu zavedení, očekávaných cílů
 • a stanovení harmonogramu závazného pro obě strany

Máte jakékoli dotazy?