Oznámení o změně názvu obchodní společnosti

Vážení obchodní partneři,

tímto si vás dovolujeme informovat, že s účinností od 22. 11. 2019 došlo ke změně obchodního názvu naší společnosti BüroKomplet, s.r.o. se sídlem Šárka 1907/21, 796 01 Prostějov, IČO: 25820761, vedené u rejstříkového soudu v Brně, značka: C 59562 na iKOMPLET s.r.o. (dále jen „Společnost“).

Od 22. 11. 2019 tak dochází ke změně názvu společnosti a fakturačních údajů, které nově zní:

iKOMPLET s.r.o.
se sídlem: Šárka 1907/21, 796 01 Prostějov
IČO: 25820761

Ostatní údaje společnosti (jako jsou bankovní spojení, telefonické kontakty, emailové adresy) zůstávají beze změny.

Změna obchodního názvu společnosti nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše společnost vůči svým obchodním partnerům, ani na jejich práva a závazky vůči naší společnosti. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění.

Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší společností a vámi však musí být od uvedeného data realizovány s použitím nového obchodního názvu společnosti.

Proto si vás dovolujeme požádat, abyste používali při komunikaci s naší firmou výhradně nový obchodní název a adresu sídla společnosti:

iKOMPLET s.r.o., Šárka 1907/21, 796 01 Prostějov.

S pozdravem

za iKOMPLET s.r.o.
Mgr. Lenka Rušarová
jednatelka