HELIOS – POZOR nové licencování od verze 0700

Vážení zákazníci,

prosím věnujte pozornost upgradu svého HELIOS na verzi 0700. Od této verze dochází v HELIOS ke změně licencování. Tato změna mimo jiné zjednoduší administraci vašeho HELIOS, zjednoduší zapůjčování modulů HELIOS a také zamezí zneužití licencí HELIOS.

Před přechodem na verzi s novým řízením licence si připravte

  • Licenční číslo
  • IČO vlastníka licence

Kde zjistíte, jaké máte licenční číslo?

HELIOS verze 2.0

Nápověda – O programu (okno zavřete Esc)

Licenční kód HELIOS verze 2.0

HELIOS iNUVIO

HELIOS – O programu

Licenční kód HELIOS iNUVIO

Proces aktualizace

1. Na začátku instalačního procesu se zobrazí okno se shrnutím základních informací:

2. Na konci informačního textu je zobrazeno aktuální licenční číslo aplikace HELIOS, kterou aktualizujete. Ověřte správnost licenčního čísla a připravte si jej pro následující kroky.

3. Připravte si IČO vlastníka licence.

4. Pokud chcete aktualizaci odložit na později, použijte volbu Ukončit.

5. Pokud jste připraveni v procesu aktualizace pokračovat, potvrďte Souhlas s pokračováním aktualizace a použijte volbu Spustit.

6. Následuje automatické provedení zálohy a instalace nové verze HELIOS.

Zadání licenčních údajů

Po dokončení instalačního procesu se HELIOS spustí a zobrazí se okno pro zadání licenčních údajů:

1. Zkontrolujte zapnutí připojení k internetu.

2. Při prvním upgrade pro unikátní Licenční číslo jsou povinnými údaji Licenční číslo a IČO vlastníka licence.

3. Při dalším použití stejného licenčního čísla je nutno znát Hash kód, který můžete získat od našeho obchodního zástupce.

4. Zadávání licenčních údajů lze přerušit, nicméně pro návrat aplikace do původního stavu musíte postupovat podle návodu pro obnovení HELIOS ze zálohy.

Výběr cvičné databáze (nově N produkčních a N cvičných)

Při přechodu na novou licenci musíte zvolit, která ze stávajících DB bude zařazena jako cvičná (cvičná DB má určitá omezení bránící zneužití pro produkční účely).


Pokud potřebujete více produkčních DB než odpovídá licenci:

  • Máte možnost zvolit automatickou zápůjčku DB na 1 měsíc – musíte následně dořešit se svým obchodním garantem
  • S automatickou zápůjčkou je generován e-mail s informací na osoby zodpovědné za zakázku

Více informací k provádění update systému HELIOS najdete v příručce v kapitole Update HELIOS.

Nevíte si s tímto updatem rady?