HELIOS – Mzdy – nutná ZMĚNA adres pro elektronickou komunikaci

Od 17.9.2020 dochází ke zrušení elektronických adres vrep1.cssz.cz a vrep2.cssz.cz

Aby elektronická komunikace s ČSSZ fungovala i po tomto datu, je nutné změnit adresy na zprávách na epodani.cssz.cz.

Jak změnu provést:


1. Pokud nebudete elektronicky komunikovat s ČSSZ do konce září, lze počkat na novou verzi programu, která bude k dispozici koncem září – nová verze programu automaticky změní staré adresy na nové


2. Pokud budete elektronicky komunikovat s ČSSZ již před koncem září (a po 17.9.2020), lze změnu adres provést pomocí skriptu.

  • Vstoupíte do nabídky Helios Store
  • Záložka 2 – Součásti distribuce
  • Zvolíte ČSSZ – změna adresy pro komunikaci s VREP portálem
  • Potvrdíte tlačítko Přidat (v místní nabídce)
  • Zvolíte Instalovat

Skript vyhledá všechny výskyty staré adresy a nahradí je adresou novou.

Tento skript je připraven od verze 2.0.2020.0600.

Skript si můžete stáhnout i ze souboru CSSZ_ZmenaAdresyProVREP.hql. Soubor si uložíte, spustíte a potvrdíte spuštění skriptu do příslušné databáze.


3. Adresy lze v definici zpráv změnit také ručně v položce Adresa místa určení zpráv