HELIOS – Dashboard

Funkcionalita Dashboard se využívá k integraci informací z více přehledů systému HELIOS iNuvio i z jiných míst (např. z internetu) do jednotného zobrazení.

Máte možnost si zde zobrazit:

  • klíčové informace
  • zprávy
  • upozornění
  • poznámky apod.

Dashboard je složen z tzv. widgetů, kde jeden widget zobrazuje jeden typ informací.