TOP 10 přínosů migrace na HELIOS edice iNUVIO

1. Doklady přes více období

 • Jednodušší a rychlejší dohledávání
 • Úplný přehled historie v jednom okamžiku
 • Rychlejší meziroční porovnání
 • Rychlá data pro kontingenční tabulky, grafy, seskupení

2. Business Intelligence

 • Moderní vzhled i ovládání, nejen aplikaci, ale i na webu a v mobilu
 • Zpracování v cloudu, exporty do xls
 • Rozdělení do oblastí
  • Ziskovost (tržby, náklady, ziskovost)
  • Likvidita (analýza pohledávek a závazků, vliv na finanční účty)
  • Sklady (analýza prodejních a skladových transakcí)
  • Výroba (data z výroby)

3. Komentáře

 • Každý záznam v každé agendě
 • Rychle a snadno dostupná forma diskuze   
 • Možnost cílit na více kolegů najednou
 • Okamžité upozornění příjemců

4. Fulltextové vyhledávání

 • Rychlé hledání agendy v navigačním stromu modulů
 • Rychlé hledání v sestavě přehledu napříč zobrazenými atributy (sloupci)

5. Rozšířený rychlý filtr

 • Rychlejší hledání náročnějších dotazů
 • Uživatelsky komfortnější a jednodušší

6. Marže

 • Sloupečky s marží, obchodní přirážkou a ziskem
 • Plánovaná marže (projekce dle nákupu) vs. skutečná marže (bilance hotového obchodu)
 • Upozornění na překročení hranice již při zadávání položky na doklad (Nabídky, Faktury, Objednávky…)
 • Uživatelská práva na atributy marže

7. Optimalizace zálohových faktur

Možnost přednastavení řetězce na řadách dokladů

 • Automatizace procesu – na jeden klik
  • Předem definovaný scénář snižuje chybovost, rozhodování na straně systému
  • Možnost hromadného vystavení označením vícero dokladů najednou
  • Po úhradě bank. výpisem ZF lze generovat RFA nebo DDPP (ruční i automatické přiřazení úhrad)
  • Nové sloupce indikující situaci: záloha uplatněná X neuplatněná, úhrady včetně záloh, datum úhrady včetně záloh

8. Organizace – zachování historie změn

 • Evidence historicky platných údajů (archiv změn)
 • Tisk hodnot platných k pořízení dokladu
 • Zapracováno např. u tisku faktury, dodacího listu

9. Insolvenční rejstřík – hromadné ověřování

 • Automatické napojení na insolvenční rejstřík
 • Informuje včas o uvalené insolvenci / konkursu na zákazníka

10. Účetní fakturační saldo

 • Správa pohledávek a závazků z jednoho místa
 • Rychlejší a přesnější kontroly v saldokontu
 • Možnost správy saldokonta bez přístupu do účetnictví, z faktur