Školení HELIOS – Majetek (online) 3.9.2021

Školení bude probíhat online, přes MS Teams.

  • způsob zadání majetku do evidence a způsoby odpisování
  • práce s majetkem (odpisování, vyřazení, prodej před ukončením odpisování apod.)
  • účtování o majetku z pohybů modulu majetek

TERMÍN: 3.9.2021, 8,00 – 9,00 h.

CENA: 500,- Kč bez DPH/osoba*

Pokud máte zájem se našeho školení zúčastnit, přihlaste se nejlépe prostřednictvím e-mailu: helios(zavináč)ikomplet.cz

* Uvedené ceny jsou ceny pro naše zákazníky. Avšak rádi vás zaškolíme, i když nebudete naším zákazníkem (nejste s námi ve smluvním vztahu souvisejícím s používáním či administrací informačního systému HELIOS nebo v pracovním poměru k vlastníku práv na licenci informačního systému). Pokud máte o naše školení zájem, kontaktujte nás a školení vám naceníme.