Hotline HELIOS

Telefonickou i elektronickou podporu poskytujeme proškoleným uživatelům IS HELIOS, kteří jsou ve smluvním vztahu souvisejícím s používáním či administrací informačního systému HELIOS nebo v pracovním poměru k vlastníku práv na licenci informačního systému. Finanční náhrada za službu hotline je obsažena v poplatku systémové podpory HELIOS.

Hotline je určena k těmto úkonům:

 • Přijetí a nahlášení vad
 • Řešení dotazu či požadavku klienta, který trvá max. 5-10 min.

Hotline není určena k těmto úkonům:

 • Školení (objasňování základních vlastností systému, které jsou předmětem produktových školení)
 • Implementační práce (prvotní nastavení systému)
 • Konzultace (zásah do nastavení systému nebo do dat systému)
 • Metodický návrh (komunikace delší než 10 min je již považována za započatou půlhodinu konzultace)
 • Instalace systému HELIOS nebo jeho komponent
 • Oprava dat, zásahy do dat
 • Programátorské práce a zakázkové úpravy systému HELIOS
 • Technické konzultace (instalace infrastruktury nebo jejich částí: SQL, OS, nástroje, včetně hledání a odstraňování problémů souvisejících s těmito částmi)
 • Účetní, daňové a legislativní poradenství
 • Poradenství v oblasti podnikových procesů
 • Technologické a integrační poradenství
 • Konzultace k produktům třetích stran (MS Office, bankovní SW, platební SW. …)
 • Nástroje přizpůsobení (tvorba sloupečků, obarvování, semafory, tiskové výstupy)

Další možnosti řešení problémů:

Pokud se nám nepodaří vyřešit váš problém prostřednictví služby hotline, máte tyto možnosti:

 • Nechat si zaslat manuál či odkaz na elektronickou dokumentaci
 • Zúčastnit se školení, která pravidelně pořádáme
 • Objednat si školení na míru pro sebe, či vaši celou firmu
 • Objednat si konzultační hodiny
 • Podat reklamaci

Děkujeme za vaše pochopení a dodržování zásad naší hotline.

Máte jakékoli dotazy?