HELIOS Orange edice iNUVIO

informační systém HELIOS Orange iNUVIO, systém nové generace

Vážení zákazníci,

na základě aktuální situace v republice v rámci koronavirové pandemie jsme vám plně k dispozici na telefonu, e-mailu a samozřejmě poskytujeme konzultace a školení online. Tuto formu komunikace s vámi volíme z důvodu bezpečí a ochrany zdraví nás všech. Děkujeme za pochopení.

Úlohou informačního systému v každé firmě je automatizace všeho, co automatizovat lze. Automatizace šetří náklady a umožňuje efektivní fungování, a to i v době, kdy na trhu práce chybí vhodní lidé.

Informační systém HELIOS Orange na všech platformách
  • Business Intelligence – plně integrované řešení
  • Moderní CRM – intuitivní a přednastavené řešení
  • Informační panel – snadná vnitrofiremní komunikace
  • Insolvenční rejstřík – hromadné ověřování organizací i zaměstnanců
  • a mnohé další

Žádná náhrada za práci neexistuje. I k pozici, kdy už pracovat nemusíte, se musíte dopracovat. Odbourejte všechno, co vás rozptyluje, a veškerou svou energii koncentrujte do řízení svého podnikání. Zkuste to jinak. Pomůžeme vám. Informační systém HELIOS edice iNUVIO vám pomůže odstranit rutinní lidskou práci, která je dražší, pomalejší a méně spolehlivá, než je informační systém.

iKOMPLET - reference IS HELIOS

Díky evidenci času a nákladů na každou zakázku máme podrobný přehled o jejich efektivitě, včetně detailního rozdělení zakázek na střediska. Díky evidenci v HELIOS jsme objevili, že jedno naše středisko je zcela neefektivní, a proto bylo zrušeno.

Ing. Miroslav Hadač, NORD SERVICE, spol. s r. o.

Vše je o lidech, i pořízení nového systému do firmy

Nasazení informačního systému by měl předcházet personální audit. Protože, pokud budou mít někteří zaměstnanci důvod systém bojkotovat, tak to budou dělat velmi úporně a data do systému nikdy pořádně nedostanete. Úspěšná implementace informačního systému přináší významný potenciál pro růst firmy. Zavedení zvyšuje efektivitu práce i znalosti potřeb trhu a zákazníků. Proto je důležité, aby samotné zavedení systému proběhlo rychle a efektivně a aby zaměstnanci, jakožto jeho každodenní uživatelé, systém přijali a chápali jeho přínosy.