Informační systém nové generace

Informační systém HELIOS iNuvio řídí každodenní aktivity a firemní provoz

Úlohou informačního systému v každé firmě je automatizace všeho, co automatizovat lze. Automatizace šetří náklady a umožňuje efektivní fungování, a to i v době, kdy na trhu práce chybí vhodní lidé.

Informační systém HELIOS Orange na všech platformách
  • Business Intelligence – plně integrované řešení
  • Moderní CRM – intuitivní a přednastavené řešení
  • Informační panel – snadná vnitrofiremní komunikace
  • Insolvenční rejstřík – hromadné ověřování organizací i zaměstnanců
  • a mnohé další

Žádná náhrada za práci neexistuje. I k pozici, kdy už pracovat nemusíte, se musíte dopracovat. Odbourejte všechno, co vás rozptyluje, a veškerou svou energii koncentrujte do řízení svého podnikání. Zkuste to jinak. Pomůžeme vám. Informační systém HELIOS iNuvio vám pomůže odstranit rutinní lidskou práci, která je dražší, pomalejší a méně spolehlivá, než je informační systém.

Díky evidenci času a nákladů na každou zakázku máme podrobný přehled o jejich efektivitě, včetně detailního rozdělení zakázek na střediska. Díky evidenci v HELIOS iNuvio jsme objevili, že jedno naše středisko je zcela neefektivní, a proto bylo zrušeno.

Ing. Miroslav Hadač, NORD SERVICE, spol. s r. o. (Reference iKOMPLET)