Verze HELIOS 2.0.2019.0410 - legislativní úpravy ve mzdách - iKomplet

Verze HELIOS 2.0.2019.0410 - legislativní úpravy ve mzdách

17. května vyšla nová verze HELIOS. Co obsahuje a proč byste si ji měli stáhnout? Změny ve verzi…

 

Legislativní změny v modulu Mzdy

Po instalaci nové verze je nutné v HELIOS aktualizovat mzdové konstanty.

 

Navýšení hranice pro odvod srážkové daně - Platnost od 1.5.2019

Byla navýšena hranice pro srážení srážkové daně v případě, že zaměstnanec nepodepíše prohlášení k dani. Hranice byla navýšena z 2500 korun na 3000 korun. Hranice 10000 korun pro srážkovou daň v případě dohody o provedení práce je zachována.

Ve mzdových konstantách na záložce daň v sekci Speciální daně se upraví hranice pro srážkovou daň s hranicí 2500 na hranici 3000 a tento řádek označí jako systémová daň 2 (SD2). V ojedinělých případech může nastat, že automatika aktualizace nepozná, který řádek má zaktualizovat (více daní se stejnou hranicí). Proto vznikla skupina akcí nad přehledem Mzdové konstanty s názvem "Nastavení SDS". Akce jsou aktivní od roku 2019 a pouze v aktuálním období. Skupina obsahuje celkem 4 akce pro přiřazení příznaku Systémová SDS typu 2 (S2) - a to do sady SDS 2, 3, 4 nebo 5. Akce příslušnou sadu SDS označí příznakem "S2" a naplní hodnotami platnými pro dané období. Ostatní sady SDS mimo tu první označí jako uživatelské (U). Akce zahlásí chybu, pokud je cílová sada prázdná, nebo pokud je v aktuálním období vypočtená mzda s nastavením daně SDS 2, 3, 4 nebo 5.

 

Exekuce - zabavitelná hranice srážek - Platnost od 1.6.2019

Nařízením vlády č. 91/2019 Sb. dochází k podstatné změně v nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách. Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení, činí dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu. Původní částka do 31.5.2019 je 9 643 korun a nově se bude jednat o částku 19 286 korun.

 

Zrušení karenční doby - Platnost od 1.7.2019

Ve verzi proběhla příprava zrušení karenční doby, kde se proplácí i první 3 pracovní dny nemoci. Aktualizací dojde k úpravě konstant, kde se do prvního pásma představující první tři dny upraví procento proplácení a to pro náhrady za nemoc, pracovní úraz a ostatní úraz.

Společně s tím je upraveno i procento odvodu sociálního pojištění za organizaci na hodnotu 24,8%.

Tyto úpravy se provedou postupně od mzdového období 7/2019.