Snižování nákladů na tisk - iKomplet

Snižování nákladů na tisk

Je pro vás důležité znát přesné náklady na tisk dokumentů ve firmě? Chcete mít možnost vidět náklady přes jednotlivá střediska či uživatele? A řešíte také problém, jak všechny firemní dokumenty evidovat? Co vytisknout, do jakého šanonu to založit a kam nakonec všechny ty šanony uložit? Existují řešení, díky kterým vaše problémy v oblasti tisku a evidence dokumentů zmizí nadobro.  

 

Tisknout je někdy nutné, pak ale s co nejmenšími náklady

Hlavním cílem jakýchkoliv změn v oblasti tisku na firmě je zachovat kvalitní tiskový výstup a přitom zefektivnit a optimalizovat náklady s tím spojené. Kombinací analýzy tisku, SW řešení sloužícího k monitoringu tisku a vhodně vybraných kancelářských strojů toho dosáhnete velmi rychle.


1. Analýza současného stavu tiskového prostředí 

V průběhu analýzy dochází ke zmonitorování a zakreslení rozmístění stávajících kopírovacích a tiskových zařízení, ke zjištění jejich vytíženosti a nákladovosti. Na základě těchto zjištění vám vyčíslíme současné náklady na tisk a zjistíme skutečné potřeby na tiskové a kopírovací stroje.

2. Aplikace tiskového řešení

Jako druhý krok následuje nasazení softwarového řešení, které dokáže monitorovat veškeré náklady spojené s tiskem, ať už jde o spotřebu papíru, toneru, množství tištěných dokumentů, množství barevného tisku, atd.

3. Optimalizace tiskového prostředí

Ve třetí fázi dochází k výběru a optimálnímu rozložení nejvhodnějších a nejeektivnějších kancelářských strojů, a to dle skutečných potřeb, nákladovosti a kvality strojů. Zvolené stroje jsou navrženy tak, aby uživateli přinesly maximální užitek při práci s dokumenty a zároveň snížily náklady na jejich vytváření. 

 

O kolik % můžete snížit své náklady na tisk?

Aplikace analýzy tisku vám zajistí zvýšení produktivity a především měřitelnou a na první pohled viditelnou finanční úsporu, které dosáhnete kombinací moderní kancelářské technologie a efektivních firemních procesů. Spojením našich znalostí a zkušeností z této oblasti, se softwarovým řešením SafeQ a kancelářskými stroji CANON a RICOH dosáhnete úspory minimálně 20 % oproti současným nákladům na tisk

 

Netisknout vůbec

aneb Jak se rychle a vzdáleně dostat k potřebným dokumentům. Papírový archiv je sice stále standardní záležitostí, nicméně fyzické hledání konkrétního dokumentu může být mnohdy zdlouhavé a někdy bohužel i bezvýsledné. Proto jsme uvedli na trh účinný software, kterým jednoduše zajistíte elektronickou podobu jakéhokoliv dokumentu a zároveň jej zaevidujete na patřičné místo. Jedná se o propojení dvou oblastí, informačního systému (IS)  a skenování papírové podoby dokumentů.

sken-iK

sken-iK je softwarová aplikace, která umí připojit naskenovaný dokument přímo k záznamům ekonomického informačního systému. sken-iK je uzpůsoben primárně pro práci s IS Helios, ale není problém aplikovat jej i na jiné informační systémy, pokud ty samozřejmě umožňují evidenci externích dokumentů. Naskenovaný dokument lze v informačním systému připojit k vydaným či přijatým fakturám, k příjemkám nebo dodacím listům. Můžete takto evidovat smlouvy, zakázkové listy apod.

Jaké jsou výhody digitalizace dokumentů?

Aniž by bylo nutné procházet šanony a papírové archivy,  máte naskenovaný dokument jednoduše k dispozici prostřednictvím informačního systému. Tento dokument můžete kdykoliv vytisknout, poslat e-mailem či jinak zpracovat. A pokud informační systém používáte pomocí tzv. "vzdálené plochy", je dokument dosažitelný prakticky odkudkoliv, kde je internetové připojení.

 

Tak tisknout, nebo netisknout?

Nabízíme vám dvě řešení, díky kterým můžete efektivně (ne)tisknout ve firmě. Ať už se vám líbí první, či druhá varianta, nebo dokonce obě, výsledkem na vaší straně bude úspora nákladů na tisk a žádné nervy s hledáním důležitých dokumentů.

Pokud máte jakékoliv otázky, neváhejte a kontaktujte nás