ServisDispečink - iKomplet

ServisDispečink

ServisDispečink lze propojit s informačním systémem.

Spravujete portfolio zařízení či strojů u svých zákazníků? Poskytujete splátkový prodej či nájem na libovolné předměty? Potřebujete vést evidenci smluv, včetně pravidelných činností, které z toho vyplývají, jako je například fakturace? Pak jistě využijete náš produkt ServisDispečink.

 

Software ServisDispečink

ServisDispečink je software, který vám nabízí komplexní nástroj pro:

 efektivní vedení evidence servisovaných zařízení (Evidencí je zde myšlena jak řádně vystavená servisní karta, která může nést údaje o servisovaném stroji, tak i záznamy požadavků potřebných servisních úkonů z dispečinku.)
 rozdělování úkolů
 vyhodnocování a plánování v oblasti servisních činností

Pomocí ServisDispečinku dojde k zefektivnění koordinace zaměstnanců. Bude docházet ke správnému rozdělování úkolů a budete mít také možnost sledovat vynaložené prostředky a čas.

 

ServisDispečink vám pomůže s

 evidencí předmětů nájmu, sledováním nákladů a s výnosy s tím spojenými
 prováděním pravidelné fakturace v rámci podmínek nájemní smlouvy
 zaevidováním nahlášených závad stroje, se zajištěním servisu dle požadavků nahlášených zákazníkem a s následnou fakturací provedené opravy
 zajištěním pravidelné údržby servisovaných zařízení
 evidencí stáří stroje
 evidencí počitadla udávajícího využívání stroje
 sledováním kapacity a vytíženosti jednotlivých techniků
 archivací informací o vyřazených strojích

Systém ServisDispečink je poskládán z několika modulů tak, že všechny moduly mohou fungovat samostatně, ale lze je samozřejmě i propojit. Je také možné je jednoduše rozšiřovat např. o evidenci skladů, ekonomické evidence (přijaté faktury, vedení pokladny či banky,...) a následně i účetnictví. Rozšířením systému ServisDispečink můžete získat výborný přehled o dění ve vaší společnosti.

 

Moduly softwaru ServisDispečink

Modul Přístroje 

Modul Přístroje umožňuje evidovat veškeré identifikační, technické i ekonomické údaje ke konkrétním zařízením. Jednoznačnou identifikací je výrobní či evidenční číslo, zároveň je však možné zaznamenat i název a popis zařízení, včetně typu, modelu a data pořízení.

Modul Dispečink a Evidence závad

Tuto součást servisní činnosti využijete v případě, že používáte dispečink, popřípadě jiné kontaktní centrum pro styk se zákazníky. Jednoduše si lze představit, že na dispečinku bude sedět pověřená osoba, která má za úkol vyřizovat telefonáty s různými dotazy a požadavky. Modul umožňuje zaplánovat jednotlivé servisní úkony k daným zařízením a efektivně řídit pracovní vytížení jednotlivých techniků. Zároveň je možné sledovat historii závad u jednotlivých zařízení, a tím jednoduše vyhodnocovat ziskovost jednotlivých zakázek.

Modul Dispečink a Evidence závad umožňuje:

 Zaevidování požadavku na opravu (dispečink)
 Automaticky následně upozornit technika na nutnost opravy a připravit mu montážní list
 Zapsání výsledků opravy, výměn náhradních dílů a připojení originálu servisního listu k opravě (technik)
 Automatické upozornění fakturantky na dokončený servis, umožnění tvorby faktury či dalších dokumentů - např. dodací list

Program aktivně vede jednotlivé pracovníky, a pokud nemají splněné všechny související úkoly, neustále je upozorňuje na nutnost jejich splnění.

Modul Obchodní evidence přístrojů

Tento modul slouží obchodníkům, kteří mohou evidovat údaje o jiných (konkurenčních) zařízení u zákazníků. Každá obchodní schůzka přinese plno podnětných informací, které je nutné někam zadat – k tomu právě slouží tato evidence. K záznamům je možné připojit naskenovaný dokument (originál zápisků ze schůzky). Pečlivost zápisu údajů se vrátí v budoucnu, neboť agendu lze využívat jako zdroj potenciálních zákazníků. Agenda je dokonce sama schopna nabídnout vhodné zákazníky k oslovení.

Modul Smlouvy

Slouží k evidenci libovolných typů smluv, zadání individuálních parametrů jednotlivých smluv, na jejichž základě vznikne možnost automatického generování faktur či příkazů k úhradě ze systému. Dochází k úspoře času, odstranění chybovosti ve vydaných fakturách a případného opomenutí vystavení faktury z některých smluv. Dle nastavených parametrů systém může upozorňovat na blížící se konec smlouvy. Lze elektronicky evidovat naskenované originály smluv, dodatků, předávacích protokolů, kalkulací, prostě vše, co souvisí s danou agendou. Díky tomu jsou smlouvy k dispozici všem pověřeným osobám, které mají přístup do systému.

 

Máte o program ServisDispečink zájem? Napište nám a my vám předvedeme ServisDispečink v praxi. Kontaktujte nás.

 

Podrobné informace se dozvíte na stránkách výrobce systému ServisDispečink