Pronájem řešení - iKomplet

Pronájem řešení

Součástí naší nabídky služeb je i možnost celé řešení, které si u nás vyberete, tzv. pronajmout. I když se v pravém smyslu slova nejedná o pronájem, ale o pravidelné a nepřetržité poskytnutí práv k užívání celého systému.

 

Jak pronájem řešení probíhá?

Při praktickém řešení se stanoví doba, po kterou bude celý systém splácen a po uplynutí této doby následuje tzv. rozšířené použití systému (platí se pouze provozní a udržovací poplatek).  

 

Výhoda pronájmu řešení

Výhoda takové služby je zřejmá. Zákazník nemusí vynakládat velké finanční prostředky na počátku zavádění celého systému do provozu, ale může postupně platit za pravidelné užívání. Tato služba tedy jednoznačně pozitivně působí na firemní cash flow a v konečném důsledku i zlevňuje celé řešení, neboť jinak by musel zákazník na úhradu ušetřit či si prostředky vypůjčit.   

Využijte našich služeb i vy. Pokud máte jakékoliv nejasnosti či dotazy, neváhejte a kontaktujte nás.